Sociálně terapeutické dílny
LOGONEW_kopie.jpg

Centrum své služby nabízí lidem z Valašského Meziříčí a jeho okolí, starším 18-ti let, kteří jsou schopni zapojit se do aktivit Centra a spadají do cílové skupiny.

Cílová skupina:

1.      Lidé s mentálním postižením (vyjma lidí s autismem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami)

2.      Lidé s tělesným postižením

 Služby Centra nemohou být nabídnuty lidem:

·         s takovým stupněm zdravotního postižení, které jim nedovoluje zapojit se do aktivit sociálních služeb Centra

·         s takovými projevy chování, jež by trvale narušovaly soukromí, zázemí a bezpečnost ostatních uživatelů služeb

·         s takovým zdravotním omezením, které vyžaduje trvalou ošetřovatelskou péči, nebo na které zařízení Centra nemá materiální či personální zajištění

·         trpícím alkoholismem nebo jinými formami toxikomanie

 

Jednotlivé případy budou posuzovány individuálně (kromě alkoholismu a toxikomanie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one