Sociálně terapeutické dílny
LOGONEW_kopie.jpg

 1. Být funkčím článkem sítě sociálních služeb města                        Valašského Meziříčí.

 2. Zamezit sociálnímu vyloučení uživatele.

 3. Podporovat uživatele v maximálně možné míře v samostatnosti a soběstačnosti.

 4. Zajistit uživatelům obsahově vyvážený program vycházející z individuálních plánů.

  5. Respektovat a uplatňovat právo uživatelů podílet se na                 plánování a průběhu poskytované sociální služby.

 6. Podporovat vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků  a dovedností uživatelů v pracovních dílnách Centra.

 7. Pomoci rozvinout a fixovat individuální schopnosti a                     dovednosti uživatelů.

 8. Poskytnout základní poradenství uživatelům, zájemcům o             služby a  jejich zástupcům v oblastech souvisejících  s                    činností organizace.

 9. Respektovat právo uživatele vyjadřovat své potřeby, přání            a stížnosti.

10. Podporovat rozvoj komunikačních, psychických a                        sociálních  schopností a dovedností prostřednictvím                      teatroterapie, dramaterapie a  muzikoterapie.

 11. Podporovat rozvoj tělesných a motorických                                  schopností při  sportovních aktivitách:                                            bowling, petanque, minigolf.

 12. Nabídnout pomoc při zprostředkování kontaktu                       s přirozeným sociálním prostředím.

 13. Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času                   formou účasti   uživatelů na společenských a rekreačních akcích, výletech. (družební akce, kino, divadlo, výstavy)

 14. Zachovávat respekt k citovému životu uživatelů, umožnit             jim navazovat přátelské mezilidské vztahy.

 

 

               

 


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one